Be Sharp Coaching & Mediation
"Zie in jezelf. Daarbinnen is een bron van het goede die nooit ophoudt te stromen, zolang je niet ophoudt jezelf te onderzoeken." Marcus Aurelius

mijn naam is...

Korte Bio

Na het gymnasium en de studie bestuurskunde, heeft Bart uiteenlopende banen gehad op administratief en dienstverlenend gebied. Gaandeweg ging hij beseffen dat hij positieve resultaten boekte bij het begeleiden van mensen bij vraagstukken en problemen en dat hij er ook plezier in had dat te doen.

Van 2003 tot 2008 is Bart reïntegratieconsulent geweest en in die vijf jaar heeft hij zijn vaardigheden ontwikkeld op het gebied van coaching, mensenkennis en het zowel individueel als in groepsverband begeleiden van mensen.

In de eerste helft van 2007 heeft hij de opleiding tot Mediator gevolgd en in juli 2008 is hij voor zichzelf begonnen als coach, mediator en trainer.

De naam Be Sharp

Wat vrijwel iedereen zal weten: Be sharp is Engels voor: wees scherp.

De term Be Sharp komt uit de muzieknotatie. Het geeft aan dat de toon B een halve toon verhoogd moet worden. Daarmee wordt het (pragmatisch bekeken) een C. De C is de middelste toon op een piano en de makkelijkste toonaard in de muziek; recht door zee en open.

Deze twee aspecten zijn voor Bart de basis van het omgaan met conflicten. Bij conflicthantering is het noodzakelijk scherp te blijven letten op jezelf en op (gedrag van) de ander.

Daarnaast is het van belang dat conflicterende partijen uiteindelijk samen tot een oplossing komen die voor alle partijen als helder, pragmatisch en eerlijk wordt ervaren.

In het logo wordt symbolisch weergegeven dat met behulp van coaching en/of mediation (begeleiding dus) de scherpte kan worden versterkt en een positieve, stijgende lijn kan worden ingezet en behouden.