Be Sharp Coaching & Mediation
"Hoe groter de kloof, des te mooier de brug die je ertussen kunt bouwen."

mediation

Wanneer er sprake is van een conflict tussen twee partijen, waarbij beide partijen er onderling uit willen komen, maar daarin begeleiding willen hebben, is mediation vaak de oplossing.

Dit kan een echtscheiding zijn of een arbeidsconflict, zoals bijvoorbeeld een verstoorde werkrelatie tussen management en uitvoerende. Het voordeel van mediation ten opzichte van een gang naar de rechter, is dat het veel minder tijd kost en dat er geen sprake is van een winnaar en een verliezer. Dit laatste is met name belangrijk als partijen in de toekomst nog veelvuldig contact met elkaar hebben en voorkomt vervelende represailles op een later tijdstip zoals psychische problemen en ziekteverzuim.

Als mediator zorg ik ervoor dat de communicatie zodanig verloopt, dat niet alleen beide partijen evenredig de mogelijkheid hebben hun visie op het conflict te geven, maar dat het ook voor beide partijen duidelijk wordt waar de belangen van eenieder liggen.

Uiteindelijk is het doel dat er een oplossing van het conflict komt die beide partijen als eerlijk ervaren.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een mediation bestaat uit vijf fases, die in veel gevallen samenvallen met vijf sessies van één à anderhalf uur. Onderstaand schema is slechts een indicatie om u een idee te geven; in individuele mediations kan er meer of minder tijd nodig zijn.

Fase 1: de mediator legt de procedure uit en alle partijen ondertekenen een z.g. mediation-overeenkomst waarin onder andere staat dat zij zich zullen inspannen de mediation tot een goed einde te brengen. Vervolgens vertellen de partijen waar de kwestie om gaat.

Fase 2: de mediator helpt met het verhelderen van de kwestie.

Fase 3: de belangen van beide partijen worden in kaart gebracht.

Fase 4: de verschillende opties worden verkend om uiteindelijk te komen tot een oplossing.

Fase 5: de mediation wordt afgerond met het maken van afspraken, die doorgaans ook worden vastgelegd in een z.g. vaststellingsovereenkomst.

De kosten bedragen €75,00 (ex BTW) per uur, eventueel vermeerderd met reiskosten.

Op alle mediations van Be Sharp is het NMI Mediation Reglement (NMI: Nederlands Mediation Instituut) van toepassing. Dit reglement wordt voor het begin van de eerste sessie aan de betrokkenen toegezonden per post of per e-mail.